Privacy en cookie policy

Verklaring Gegevensbescherming

Dakwerken De Donder bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze gegevensbeschermingsverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerking omtrent ons DPP beleid, kunt u terecht bij info@dedonderdakwerken.be

Verwerkingsdoeleinden

Dakwerken De Donder bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Dakwerken De Donder bv verbonden zijn of met enige andere partner van Dakwerken De Donder bv.
Dakwerken De Donder bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 € of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om :
– Zelf de instellingen van zijn klantaccount aan te passen; en/of
– Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres : info@dedonderdakwerken.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookie Policy

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om de gebruikers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website mogen zonder uw toestemming geplaatst worden. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden geplaatst.

  • Strikt noodzakelijk. Strikt noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk, zoals gebruikersaanmelding en accountbeheer. De website kan niet goed worden gebruikt zonder de strikt noodzakelijke cookies.
  • Niet-geclassificeerd. Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die niet tot een andere categorie behoren of die momenteel worden gecategoriseerd.
  • Prestatie. Prestatiecookies worden gebruikt om te zien hoe bezoekers de website gebruiken, bijv. analytische cookies. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde bezoeker direct te identificeren.
  • Targeting. Targeting cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te identificeren, bijv. websites die inhoudspartners zijn, of deel uitmaken van bannernetwerken. Deze cookies kunnen door bedrijven worden gebruikt om een profiel te creëren van de interesses van de bezoeker of om relevante advertenties op andere websites weer te geven.
  • Functioneel. Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden, bijv. taal, tijdzone en verbeterde inhoud.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies hieronder wijzigen.

Comments are closed.